Bestuur 2004-2005: Raad van Advies

Welkom op de homepage van het bestuur 2004-2005 der Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging.
Wij zijn niet zoals die lui die u bij de senaat, de fossielen of het bestoer aantreft. Neen, wij zijn de Raad van Advies, kortweg de Raad, en bij ons kunt u in tegenstelling tot eerder genoemde besturen wel terecht voor professioneel advies, gevraagd en ongevraagd!

De Raad

De Raad van Advies
v.l.n.r. Gjalt, Sietze, Anisa, Pim, Bernadette

De Raadsleden

Voorzitter Anisa Salomons
Commissaris Extern / Vice-Voorzitter Pim Lubberdink
Secretaris Sietze van Buuren
Penningmeester Gjalt Bearda
Commissaris Intern Bernadette Kruijver